1. Polska 17 lotów
2. Portugalia 6 lotów
3. Bułgaria 4 loty
4. Malta 2 loty
5. Niemcy 2 loty
6. Słowacja 2 loty
7. Wielka Brytania 2 loty
8. Węgry 2 loty
9. Łotwa 2 loty
10. Litwa 1 lot